Så vet vi när det verkligen är en kris

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Vi behöver ett politiskt råd med experter som utvärderade hur vi tar tillvara de råvaror vi har i Sverige.

I senaste numret av Tidningen Svensk Torv finns en artikel om Klimatpo­litiska rådet. Rådet som består av åtta experter ska utvärdera klimatpolitiken och sammanställa en rapport varje år. Syftet är att rappor­terna ska ge regering och riksdag ett kvitto på hur den förda politiken leder mot klimatmålen.
 
Branschföreningen Svensk Torv arbetar mycket med att nå ut till våra politiker med budskapet om hur ett hållbart torvbruk kan spela en stor roll för klimatet, sysselsättningen, energiför­sörjningen, odlingsmöjligheterna och djurhåll­ningen.

Ett exempel är sommarens halmbrist. Det var inte många i mediebruset som berättade att vi i Sverige har stor tillgång på strötorv som har samma funktion som halmen. Användandet av strötorv har också klimatfördelar i och med sin positiva förmåga att binda in ammoniakut­släpp och ger en bättre arbetsmiljö i stallarna.
 
Detta är väldigt okänt, men om djurhållning­en hade utvärderats ur klimatsynpunkt skulle nyheterna om djur som saknade halm inte blivit lika alarmerande eftersom Sverige även har torv.

Samma resonemang kan vi föra när det gäller odlings­möjligheterna.Det går till och med att odla i torv och det är också kli­matpositivt eftersom marken utnyttjas bättre. Ytterligare ett exempel är biokol och biodriv­medel som också kan utvinnas ur torv.
 

Det vi skulle behöva är ytterligare ett politiskt råd med experter som utvärderade hur vi tar tillvara de råvaror vi har i Sverige. Låt oss hop­pas att Klimatpolitiska rådet visar vägen och inspirerar våra riksdagsledamöter att utvärdera politikens resultat även när det gäller andra saker, som hur vi använder våra inhemska re­surser på ett hållbart sätt. Då vet vi när en kris verkligen är en kris.
 
Ingrid Kyllerstedt
tillförordnad VD, kommunikationsansvarig

Det här och mycket mer kan du läsa om i senaste numret av Tidningen Svensk Torv.
Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Länkar