Nationella klimatmötet 16 juni

Vid det nationella klimatmötet deltog statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Statsministern inledningstalade och därefter följde fyra panelsamtal med fokus på hur vi når hela vägen till nettonollutsläpp i Sverige och EU. På mötet deltog cirka 250 företrädare för näringslivet, civilsamhället, intresseorganisationer och akademin.

Syftet med det nationella klimatmötet var att få fler inspel till hur politiken kan ge rätt förutsättningar till omställningen.

–  Även näringslivet har blivit en miljörörelse och det är de fossilberoende företagen kommer att slås ut från marknaden. Grön omställning har gått från uppoffring till möjligheter, sade statsminister Ulf Kristersson i sitt invigningstal.

Under ett av de fyra efterföljande panelsamtalen sade Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, att de tre viktigaste frågorna för hennes organisation är fossilfri el, kortare tillståndsprocesser och en cirkulär ekonomi.

Under sitt tal sade energi- och näringsminister Ebba Busch apropå uppdraget som Energimyndigheten fått att se över försörjningstryggheten:
–  Fjärrvärme ska stödjas.

Enligt regeringen är en ny och samlad klimatpolitik är nödvändig för att Sverige ska nå hela vägen till nettonollutsläpp till 2045. Det nationella klimatmötet avslutade den serie av rundabordssamtal som regeringen hållit med olika branscher under våren. I år tar också regeringen fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås, och det nationella klimatmötet är en viktig del i förankringen av det arbetet.

    Ulf Kristersson invigningstalare på Nationella Klimatmötet
    Länkar