Why horticulture still needs peat

För att förstå debatten kring torv måste vi titta bakåt och runt omkring oss och sätta in torvmarkernas betydelse för människor i ett mycket större perspektiv.

Jack Rileys artikel om det brittisk torvbruket ger en betydligt mer balanserad bild av torvbruket än den ofta ensidiga bilden miljörörelsen ger. Oavsett du är för eller emot torv – läs den!

Här kan du ladda ner artikeln som pdf.

Länkar