Torven är unik och mångsidig

Torv är en naturlig råvara – för energiändamål, odling och djurhållning. Den torra och varma sommaren har resulterat i att torvskörden har hög kvalitet. Dock ifrågasätts torven och det kan vara bra att reflektera lite över varför torv är så dominerande som jordråvara.

Tidningen Viola

Torv finns i stora kvantiteter och i enhetliga kvaliteter. Sammanlagt produceras ca 1,5 miljon kubikmeter växttorv årligen i Sverige. Torvens egenskaper är unika och gör den till en utmärkt jordråvara. Naturtorv har ett lågt pH-värde som enkelt kan justeras till önskad nivå, normalt kring pH 6,0. Mycket låga nivåer av växtnäring justeras med gödsel så att växterna exakt förses med den näring de behöver. Halterna av tungmetaller och andra oönskade ämnen är låga eller obefintliga.

Torv har låg torrsubstans men kan hålla stora mängder vatten.  Genom siktning och användning av olika torvtyper kan vatten- och luftförhållandet skräddarsys för olika odlingsätt. Torven är fri från ogräs och sjukdomar och när torven bryts ner blir den värdefull humus. Torven är kemiskt och fysikaliskt förutsägbar och det finns en stor samlad erfarenhet kring användning av torv som odlingssubstrat. Det är förhållandevis lätt att analysera torv, både före och i odling.

Utöver de egenskaper som är odlingstekniskt intressanta så finns det en rad praktiska och ekonomiska fördelar med torv. Torven är inhemsk och utvinns nära tillverkningen. För oss som jordproducenter är torven lätt att lagra och packa.
Vi har tillgång till råvara hela året. Att torven är både lätt och komprimerbar gör dessutom att fraktkostnaderna kan hållas nere. Det gör att för mindre än en hundralapp kan en konsument köpa 50 liter odlingsglädje och dessutom frakta hem den med sin cykel.

Det finns faktiskt ytterligare en stor fördel för torven och som torvens kritiker kanske inte alltid tänker på. De flesta alternativen till torv är avfallsmaterial från industri och samhälle och tas primärt inte tillvara för att bli jord. Ofta saknar de en eller flera egenskaper eller så finns det för mycket av något. De måste spädas ut. Torv är materialet som gör att avfall kan förädlas till kommersiellt användbara produkter.

​Denna artikel finns med i Tidningen Viola  nr 9 2018.
Svensk Torv finns med i tidningen Viola, som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning. Vi har en redaktionell sida i tidningen där vi bevakar torvens betydelse inom odlingssektorn. I samarbetet med förlaget ingår även att vi kan erbjuda en prenumeration på Viola till ett specialpris för våra medlemsföretag.
Här hittar du fler av våra sidor >>
Här hittar du hela tidningen VIola >>

Länkar