Orden stöttar men handlingen saknas

Nytt nummer ute av Tidningen Svensk Torv

Den torra och varma sommaren har resulterat i att årets torvskörd både är ovanligt stor och har bra kvalitet samtidigt som efterfrågan på torv ökat markant eftersom det råder brist på halm och foder till djuren.

Tidningen Svensk Torv

Torv är en viktig råvara i Sverige, inte minst i krissituationer, både för jordbruket, odlingssektorn och inom djurhållningen vilket denna sommar visat. Vi skulle önska att man från
myndighetshåll beaktade detta och i handling gav torvbruket bättre och mer rättvisa förutsättningar.

I detta nummer finns en intervju med, i skrivande stund, landsbygdsministern Sven-Erik Bucht. Han säger att ” torv är en värdefull resurs som vi bör ta tillvara på”. Det är dags
att vi får se vad orden betyder i handling, från såväl Socialdemokraterna som Alliansen och övriga partier.

Energitorven är hårt pressad och SGU:s senaste rapport visar att nedgången är markant. Såväl SGU som Energimyndigheten bör oroas över denna utveckling som på sikt bland annat leder till en ökad import av fossilt svavelgranulat, som i stället för torv ska rena pannan. Detta kan hota både klimatet, energiförsörjningen och utarma den gröna näringen på en sysselsättningsform på landsbygden.

Branschföreningen Svensk Torv bedriver ett omfattande arbete med att
påverka politiker och beslutsfattare både i Sverige och i EU. Ett mål är att få gehör för att
skilja på dränerad torv och odränerad, orörd, torv som har helt olika förutsättningar. Det är den dränerade torven som läcker växthusgaser och som vi skördar med strikta miljökrav i Sverige.
Det är den som vi vill och ska göra något åt för att påverka klimatet i positiv riktning.
Arbetet med att informera om torvbruk och initiera och bedriva forskning om torv är
Svensk Torvs uppdrag från våra medlemsföretag.

Vi fortsätter detta arbete även om motvinden blåser. Vi vet att torvbruk, jordbruk och
skogsbruk behövs – därför borde de ha samma villkor.

Ingrid Kyllerstedt, tf vd, kommunikationsansvarig

Här kan du ladda ner och läsa senaste numret av tidningen Svensk Torv >>

Länkar