Ökad import av energitorv från Vitryssland

En av Sveriges största råvaror är torv från dränerade torvmarker, ändå ökade importen av energitorv från Vitryssland med 34 procent under 2017.

Skörden av energitorv minskade under 2017. Minskningen blev 23 procent jämfört med 2016. Orsaken var främst vädret. Importen av energitorv ökade med 34 procent, främst från Vitryssland, medan exporten av växttorv, mestadels till Nederländerna, ökade med 14 procent.
Läs mer på SCBs hemsida >>

Länkar