Öppen torvtäkt hos Neova

Det moderna torvbruket tar tillvara skogens resurser och efter skörd återskapas värdefulla miljöer. Bioenergiföretaget Neova håller årligen öppna torvtäktsdagar för att visa och informera om torvproduktionen.  

Neovas torvtäkt Hällarydsmossen utanför Stockaryd
Neovas torvtäkt Hällarydsmossen utanför Stockaryd

Neova som är ett av Branschföreningen Svensk Torvs medlemsföretag och Sveriges största producent av torv arrangerade öppen torvtäkt på Hällarydsmossen i augusti. Under dagen berättades om hur torv bildas, hur den skördas och tas omhand för att senare användas som växtmedia, djurströ, bränsle i värmeverk eller material för att tillverka aktivt kol.
 
På plats beskrevs också hur torvtäkter efterbehandlas när skördeperioden är över och hur dessa efterbehandlingar kan bidra till att återskapa förlorade inslag i landskapet.
 
– Vi hade upp emot 60 besökare under dagen som fick se energitorvsproduktion och veta mer torvbruk, säger Andreas Kozub, kommunikationsansvarig på Neova.

Läs mer om torv på www.neova.se/torv

Länkar