Täkttillstånd, klimat- och miljöfrågor och okunskap

Den svenska torvbranschen har en hel del utmaningar och har så haft i många år. Ett företag som kämpar på och tror på en framtid för torv som odlingssubstrat är familjeföretaget Mullmäster som förvärvade Scanpeat för drygt fem år sedan.

I en artikel i tidningen Viola berättar företaget bland annat tillståndsprocesserna för att få tillstånd för torvtäkt som är omfattande, kostsamma och tar väldigt lång tid, mellan 5–10 år. Torvbruket i Sverige är mycket kontrollerat genom lagstiftning och andra myndighetskrav och sker bara på redan dikad torvmark med låga eller inga naturvärden.

Läs artikeln i tidningen Viola som är trädgårdsnäringens ledande branschtidning.

Ladda ner artikeln som pdf

Länkar