Ny rapport om hur Sverige kan bli klimatneutralt

Igår var vi på IVA:s seminarium om syntesrapporten ”Så blir Sverige klimatneutralt” som avslutade ett ambitiöst projekt där fem olika delprojekt resulterat i lika många rapporter, bl a om energisystemet. IVA har utifrån detta arbete tagit fram sju strategier för att Sverige ska nå klimatmålen.

Svensk Torv berörs av flera, främst av Strategi 6 Nyttiggör Sveriges naturtillgångar i klimatomställningen och Strategi 7 Bind och lagra kol. Torv är både en viktig naturtillgång och har en potential att binda in stora mängder kol.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten.

Patrik Engström, S, Joar Forsell, L, Magnus Ek, C, Hampus Hagman, KD, Birger Lahti, V, Martin Kinnunen, SD, Lorentz Tovatt, MP, Cecilie Tenfjord Toftby, M.
Patrik Engström, S, Joar Forsell, L, Magnus Ek, C, Hampus Hagman, KD, Birger Lahti, V, Martin Kinnunen, SD, Lorentz Tovatt, MP, Cecilie Tenfjord Toftby, M.
Länkar