Viktig utredning som berör torvbruket överlämnad

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet som Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade den 29 januari. Branschföreningen Svensk Torv var med på pressträffen när utredaren Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, överlämnade sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Åsa-Britt Karlsson har lett utredningen som beställdes för ett och ett halvt år sedan. 34 experter har deltagit i utredningen som kommer från näringslivet, intresseföreningar, universitet och myndigheter. En av dem är Mattias Lundblad, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala, som bidragit med fakta till det som står om dränerade torvmarker i utredningen.

Branschföreningen Svensk Torv kommer att analysera innehållet i den 900 sidor långa utredningen noga och återkomma med synpunkter och kompletterande faktauppgifter på det som står.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet om negativa utsläpp av växthusgaser från Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet om negativa utsläpp av växthusgaser från Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut.

Här kan du ladda ner en sammanfattning

Här kan du ladda ner del 2,  punkt 6.1.6: Återvätning av dränerad torvmark kan minska utsläppen av växthusgaser

På Regeringens hemsida kan du läsa mer och ladda ner hela betänkandet

Länkar