Viktig utredning som berör torvbruket överlämnad

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vägen till en klimatpositiv framtid heter betänkandet som Klimatpolitiska vägvalsutredningen överlämnade den 29 januari. Branschföreningen Svensk Torv var med på pressträffen när utredaren Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut, överlämnade sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. 

Åsa-Britt Karlsson har lett utredningen som beställdes för ett och ett halvt år sedan. 34 experter har deltagit i utredningen som kommer från näringslivet, intresseföreningar, universitet och myndigheter. En av dem är Mattias Lundblad, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala, som bidragit med fakta till det som står om dränerade torvmarker i utredningen.

Branschföreningen Svensk Torv kommer att analysera innehållet i den 900 sidor långa utredningen noga och återkomma med synpunkter och kompletterande faktauppgifter på det som står.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet om negativa utsläpp av växthusgaser från Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut.
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin tar emot slutbetänkandet om negativa utsläpp av växthusgaser från Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens Geotekniska Institut.

Här kan du ladda ner en sammanfattning

Här kan du ladda ner del 2,  punkt 6.1.6: Återvätning av dränerad torvmark kan minska utsläppen av växthusgaser

På Regeringens hemsida kan du läsa mer och ladda ner hela betänkandet