Vill du vara med i IPS?

2021 måste en ny nationalkommitté bildas.  Vill du stödja IPS och vara del i nätverket med experter på torv och torvmarker? Det går att vara personlig medlem eller företagsmedlem.  

Efter årsskiftet är Branschföreningen Svensk Torv inte längre medlemmar i IPS (international Peatland Society) och TorvForsk kommer då inte längre att agera nationalkommitté. Men Sabine Jordan, forskare på SLU, har planer på att starta en ny nationalkommitté.

Vill du stödja IPS och vara del i nätverket med experter på torv och torvmarker, ta kontakt med sabine.jordan@slu.se. Det går att vara personlig medlem eller företagsmedlem.  

Den 2-7 maj 2021 arrangerar IPS den 16:e torvkongressen i Tallinn som blir en hybrid där man kan delta fysiskt eller digitalt. Läs mer här 

Till IPS hemsida.

Du finner alla nyheter om IPS på under fliken Fakta/IPS.

Länkar