Det finns svavel i det förnybara

Tillståndsprocesserna är helt olika beroende på var i landet ansökan lämnas in. Detta skapar en orättosäkerhet, framhåller Branschföreningen Svensk Torv  i en debattartikel i Bioenergitidningen.

Att dessutom fossilt svavelgranulat kan hamna i kategorin förnybart är ett annat missförhållande som tas upp i samma artikel.

Läs hela debattartikeln i Bioenergitidningen här

Länkar