Höstmöte med Svenska Skogen och miljömärkning

Årets höstmöte i Branschföreningen Svensk Torv hölls i Tankesmedjan Fores lokaler i Stockholm. Förutom medlemsmöte som omfattar presentation av verksamheten och budget för 2020 så innehöll programmet både föredrag från Fores programchef klimat, Mette Kahlin och information om benchmarking av svensk miljöcertifiering av torv enligt RPP av Robert Wedmo, Mark och Miljörådgivning.

På höstmötet fick deltagarna också information från våra arbetsgrupper inom energi, växt och juridik.  Ett av höstmötets höjdpunkter var det föredrag om en lyckad informationskampanj som vi fick av Åsa Bihl och Cecilia Boman från Svenska Skogen.
 
Svenska skogen är ett initiativ för att sprida kunskap om skogen. Med motiveringen att samtidigt som allt fler lever längre ifrån skogen i sin vardag, så blir den allt viktigare för att skapa ett hållbart samhälle.
De visar på vilken nytta och betydelse skogen har för vårt land och för oss som bor här.
Bakom initiativet Svenska Skogen står LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna, Bergvik Skog och Sveaskog, tillsammans med andra skogsföretag och skogsägare som jobbar aktivt med skogen och dess produkter i vardagen.
Här kan du läsa mer på Svenska Skogsens hemsida.

 De har under hösten 2019 drivit en kampann  med budskapet ”Skogen kan inte ensam rädda klimatet, men är en del av lösningen. Den svenska skogen bilder varje år minst 50 miljoner ton koldioxid när den växer.”
 
Dokumentation från höstmötet finns för dig som är medlem på våra inloggningssidor

Deltagarna på Branschföreningen Svensk Torvs höstmöte 2019
Deltagarna på Branschföreningen Svensk Torvs höstmöte 2019
Länkar