Viktigt seminarium för energitorvföretag

Den 12 november anordnar Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en informationsdag i Stockholm för verksamhetsutövare med fasta anläggninga.
Dagen inleds med ett kostnadsfritt frukostseminarium med rubriken ”Är EU ETS tillräckligt för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål – Behöver EU ETS stärkas och i så fall hur?”. 

Frukosteminariuet omfattar presentation och paneldebatt om tänkbara reformer av handelssystemet och pågår mellan kl 08:15-09:45.  Därefter fortsätter informationsdagen med föredrag och informationsutbyte mellan kl 10:00-16:00. 

Informationsdagen
När:
 12 november 2019, 08:15-16:00, fika serveras från 08:00.
Frukostseminariet pågår mellan 08:15-09:45.
Informationsdagen pågår mellan 10:00-16:00.
Plats: Norra Latin, Stockholm
För vem: Verksamhetsutövare med fasta anläggningar
Kostnad: 600 kronor/person (varav moms på 120 kronor). Lunch samt för- och eftermiddagsfika ingår. Kostnaden gäller endast för deltagande på informationsdagen. Frukostseminariet är kostnadsfritt.
Anmälan: Anmäl dig senast den 25 oktober 2019.

För anmälan och mer information

Länkar