Politiskt stöd för torvbruket i Näringsutskottet

För första gången har tre partier; Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Näringsutskottets betänkande lämnat reservationer som föreslår tillkännagivanden om ”satsningar på och ett främjande av torvutvinning”.

Det räckte dock inte ända till beslut i Riksdagen eftersom de tre partierna inte fick någon majoritet för sitt stöd sitt stöd för det hållbara torvbruket i Sverige.

– Men vi kan konstatera att med stödet från M, KD och SD har vi fått ett efterlängtat gehör i riksdagen för de frågor vi drivit, konstaterar Pia Holmberg, ordförande Branschföreningen Svensk Torv.

Svensk Torv har tidigare i år skrivit ett upprop till samtliga ledamöter i Näringsutskottet om att en utredning som ser till hela torvens betydelse för bioenergin snarast måste tillsättas. Risken är annars stor att det snart inte finns någon energitorv i Sverige att tillgå för fjärr- och kraftvärme. Energitorv behövs i Sveriges energisystem. I synnerhet nu med tanke på den globala energikrisen som råder och EU:s utsatthet efter Rysslands krig i Ukraina som satt  säkerhetsaspekterna i fokus.

– Att i detta läge fatta beslut om att återväta torvtäkter, med en eftertraktad energiråvara som både är värd miljardbelopp, som dessutom ligger nära  järnvägen, framstår ännu mer som både ett kortsiktigt och dumdristigt beslut som
minskar Sveriges beredskapsförmåga nu när den behövs som bäst, säger Pia Holmberg.

Torven måste ses ur ett vidare perspektiv där de kolinbindningar som görs med efterbehandlingarna registreras och där närhetsperspektivet beaktas, uppmanar Svensk Torv i sitt upprop.

– Ur ett klimatperspektiv är det minst lika viktigt att råvarorna vi använder är närodlade och närproducerade, framhåller Pia Holmberg.

Torvskörd, foto: Hasselfors Garden
Länkar