Ur tidningen Viola nr 5/2022

Torv spelar en avgörande roll för att förse världen med mat

Kekkilä-BVB är ett av Europas ledande företag inom odlingssubstrat för professionell odling och den största producenten av jord för hem och trädgård. Jaco Dijkshoorn, Director BUMaterials and Procurement på Kekkilä-BVB, ger här en inblick i råvarumarknaden för odlingssubstrat i Europa och torvens roll på marknaden.

– Fördelarna med torv är att det är en råvara som är tillgänglig i stora volymer. Torv är också en av de mest pålitliga produkter när det gäller att producera rena, hälsosamma livsmedel effektivt och utan pesticider eller andra förorenade element, förklarar han och fortsätter:
– Torven har dessutom de positiva egenskaperna att den magasinerar värdefulla resurser som vatten och gödningsmedel samt att det är enkelt att recirkulera vatten och näring i odlingssystemen genom att använda torv som ett substrat. En annan fördel är att torven går att använda i små volymer, per planta, tack vare dess höga kapacitet att magasinera vatten.

– Vid import och export av torv som råmaterial kan den fraktas i stora och mer miljövänliga fartyg jämfört med tidigare. Exporten av färdiga produkter görs genom komprimerade balar vilket torven är utmärkt för. Det innebär att själva frakten blir mer hållbar och bidrar till ett mer hållbart klimatavtryck, säger Jaco Dijkshoorn.

Jaco Dijkshoorn, Director BU Materials and Procurement, Kekkilä-BVB

Hur ser råvarumarknaden ut idag vad gäller odlingssubstrat och vad har torven för roll på marknaden i Europa?

– Torv är fortfarande den råvara som representerar den största volymen på marknaden vad gäller odlingssubstrat. Ser man till hela marknaden och inkluderar alla de olika odlingssubstrat som finns så står torv för ca två tredjedelar av den totala volymen.

Vilka är alternativen till torv inom odlingsindustrin?

– Dagens alternativ till torv är exempelvis högkvalitativ kompost. Dock är det en råvara som är svår att få tag på i större volymer. Biokol är också ett alternativ, men det är en lösning som kräver en mycket längre och mer komplex logistik. Mineralull, perlit, bark, kokosfiber och träfiber är andra alternativ som också finns inom odlingsindustrin.

Vilka länder är mest beroende av den svenska torven?

– Förutom Sverige så är det framför allt Danmark, Norge, Nederländerna och Tyskland. Vi kan dessutom se att i både Nederländerna och Tyskland har importen av svensk torv ökat de senaste åren. Den importerade svenska torven blandas sedan upp och skickas vidare till ett flertal länder världen över för att användas inom odlingsindustrin.

Påverkar kriget i Ukraina tillgången på torv?

– Branschen uppskattar att det kommer att saknas ca 4,7 miljoner kubikmeter torv både pga de volymer som normalt importeras från Ryssland och Belarus men även för att både Irland och Tyskland dragit ner sin torvproduktion.

Text: Monica Dupouy, Pia Holmberg, Ingrid Kyllerstedt
Foto: Hasselfors Garden och Kekkilä-BVB

Denna text var med i tidningen Viola nr 5/2022, här kan du ladda ner sidan som pdf.

Foto: Hasselfors Garden
Torven magasinerar värdefulla resurser som vatten och gödningsmedel samt gör att det är enkelt att recirkulera vatten och näring i odlingssystemen. Detta sparar på jordens vattenresurser till skillnad från kokosfiber som måste tvättas i sötvatten i Asien innan den kan användas och exporteras.
Tomatplanta, foto: Hasselfors Garden
Torv är en av de mest pålitliga produkter när det gäller att producera rena, hälsosamma livsmedel effektivt och utan pesticider eller andra förorenade element. Genom den obligatoriska efterbehandlingen skapas alltid kolinbindande mark av den dikade torvmarken. Men på 99,5 procent av den svenska dikade torvmarken, som det bedrivs skogs- och jordbruk på, sker ingen efterbehandling och där skapas inga kolsänkor.
Länkar