Sverige riskerar att stå utan lagringsbart närproducerat bränsle

Vi har träffat S-riksdagsledamoten Mattias Jonsson i Riksdagshuset för att informera om den allvarliga situationen för energitorv som riskerar att få till följd att en inhemsk energiråvara inte längre kan användas i biobränslemixen.

Risken är att Sverige står helt utan ett lagringsbart närproducerat bränsle vid kriser och blir importberoende av fossilt svavel och olja med både ökad klimatpåverkan och säkerhetsmässig osäkerhet som följd.

Torv är enligt IPCC klassificerat som långsamt förnybart och skördas bara på redan påverkad torvmark som alltid efterbehandlas, vilket stoppar växtgasutsläppen i Sverige. Torvbruk sker bara på 0,5 procent av all dikad torvmark, den största andelen, 95,5 procent, består av jord- och skogsbruk på dikad torvmark. Dessa marker står för nästan lika stora utsläpp som hela Sveriges inrikestrafik.

Mattias Jonsson (S) och Stefan Östlund, styelseledamot ledamot i Branschföreningen Svensk Torv
Mattias Jonsson (S) och Stefan Östlund, styelseledamot ledamot i Branschföreningen Svensk Torv

Länkar