Seminarium om färdplanen för fossilfri uppvärmning

Hur går omställningen mot en fossilfri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka? Den 9 december hålls ett seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor .

Hur går omställningen mot en fossilbränslefri uppvärmningssektor som på sikt utgör en kolsänka?

Nu har det gått två år sedan färdigställandet av färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor och 1,5 år sedan den överlämnades till Sveriges regering. Mycket har hänt inom sektorn och samhället sedan dess.

Missa inte Profus seminarium inom ramen för färdplan för fossilfri uppvärmningssektor den 9 december kl 9.00 – 12.00 (digitalt)
Anmälan sker via denna länk.

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf
Seminariet vänder sig till alla som står bakom färdplanen och till er som är intresserade av utvecklingen.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Uppvärmningsbranschen

Fördplan för fossilfri konkurrenskraft - Uppvärmningsbranschen
Fördplan för fossilfri konkurrenskraft – Uppvärmningsbranschen

Branschföreningen Svensk Torv har undertecknat färdplanen från Fossilfritt Sverige som arbetar på uppdrag av miljö och energidepartementet för att engagera näringslivet i riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045.

Färdplanen överlämnades  till regeringen våren 2019. och skickades även till övriga partiledare. 86 företag, organisationer och kommuner har ställt sig bakom färdplanen för uppvärmningssektorn.

Här kan du läsa mer på Fossilfritt Sveriges hemsida >>
Ladda ner Färdplan för fossilfri konkurrenskraft >>
Här kan du läsa vår krönika i tidningen Bioenergi om färdplanen >>

Länkar