Moderat riksdagsledamot efterlyser åtgärder för det svenska torvbruket

”Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att ingjuta framtidstro i torvnäringen och för att tillförsäkra plantskolor och trädgårdsodlare tillräckligt med högkvalitativt  lokalproducerat odlingssubstrat?”

Denna fråga har Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)  i Miljö- och Jordbruksutskottet  ställt till landsbygdsminister Jennie Nilsson den 27 januari 2021.

I sin skrivelse framhåller Betty Malmberg det svenska torvbrukets centrala roll för skogsplanteringen och att svensk torv är nödvändigt för odling av grönsaker och andra vegetabilier. ”Processerna för att få miljötillstånd är långa och kostsamma samtidigt som de politiska signalerna för framtiden är oklara” skriver Betty Malmberg. Svar från landsbygdsministern ska ges den 3 februari.

Läs hela ministerfrågan (Skriftlig fråga 2020/21:1488 av Betty Malmberg M) här >> 
Här kan du läsa mer om torvbruket i Sverige i vårt specialnummer  (ladda ner som pdf) >>
Här kan du läsa en intervju med landsbygdsminister Jennie Nilsson i tidningen Svensk Torv >>

380 miljoner skogsplantor sätts varje år i torvbaserad jord. Foto: Södra
380 miljoner skogsplantor sätts varje år i torvbaserad jord. Foto: Södra
Länkar