Internationella frukt och grönsaksåret 2021

GME uppmärksammar

År 2021 har av FN utsetts till det internationella året för frukt och grönsaker, i syfte att bland annat öka medvetenheten om de närings- och hälsomässiga fördelarna med konsumtion av dessa.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har utsett 2021  till ett internationellt år för frukt och grönsaker. Under 2021 kommer flera aktiviteter och evenemang att organiseras över hela världen för att öka medvetenheten om den viktiga rollen som frukt och grönsaker spelar för hälsosam kost och livsmedelssäkerhet, tillsammans med vikten av att minska livsmedelsförlust och avfall och främja hållbar produktion av frukt grönsaker.

Läs mer i GMEs pressmeddelande.

Growing Media Europe

Svensk Torv är medlem i Growing Media Europe, GME.

Growing Media Europe (GME) arbetar för producenter av odlingssubstrat och jordförbättringsmedel genom att påverka lagstiftning och arbeta för rättvisa handelsvillkor. Arbetet bedrivs med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Organisationen har sitt säte i Bryssel för att kunna påverka europapolitiken så effektivt som möjligt. Läs mer här

Länkar