Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svensk Torvs remissvar

Branschföreningen Svensk Torv anser att den nuvarande lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska fortsätta gälla och att den inte ska ingå i Miljöbalken som föreslås. Det främsta argumenten är att konsekvenserna av denna föreslagna lagändring har inte utretts tillräckligt. Om den tas in i Miljöbalken, som redan nu är omfattande, är risken stor att utsläppshandeln inte synliggörs på samma sätt som nu. Idag, när den är en egen, självständig lag, kan resultaten följas och trender analyseras på ett både tydligt och demokratiskt sätt.

Svensk Torv skriver även i sitt remissvar att det finns farhågor att om den tas in i Miljöbalken blir den redan krävande tillståndsprocessen och omfattande tillsynen ännu krångligare och kostsammare än den är idag.
I sitt remissvar framlägger också Svensk Torv  synpunkter på energitorvens betydelse för Sveriges beredskap vid kriser såsom coronakrisen och den potential som torvbruket har att förverkliga åtgärden i IPCC specialrapport om 1,5 graders uppvärmning från 2018 som den åtgärd för koldioxidavlägsnande (carbon dioxid removal) som har störst potential och lägst kostnad globalt.

Även Svebios rapport Färdplan Bioenergi där energitorv sägs ha en potential att öka från 1 Twh till 5 Twh per år framhålls som en viktig anledning till att det är viktigt att torv finns kvar i energimixen. Det är BioCCS som anges vara en anledning till ökningen av energitorv bland biobränslena.

Här kan du ladda ner Svensk Torvs remissvar som pdf

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter remitterades den 20 januari 2020. En komplettering remitterades den 7 februari.
Sista dag för remissvar var den 11 maj 2020. 
Läs mer och ladda ner dokument här

Branschföreningen Svensk Torv
Länkar