Svenskt torvbruk är grönare än du tror

Välkommen till vår specialutgåva av Branschföreningen Svensk Torvs tidning. Vi gör den 
för att samla fakta om Sveriges hållbara torvbruk, som är unikt jämfört med andra länder i Europa.

Specialutgåva av Tidningen Svensk Torv

Pia Holmberg
Pia Holmberg

Anledningen är att vi märkt att många – allt från politiker och myndigheter till journalister och konsumenter – saknar information om vad torv är och vad den används till, hur torv skör­das och att marken alltid efterbehandlas. Och att torv i Sverige enbart skördas på dränerad torvmark, alltså inga orörda våtmarker tas i anspråk för att producera den svenska torven. Sveriges största markutsläpp, från de dräne­rade torvmarkerna är orsakat av bidragen som staten givit i över 100 år för att utöka jord- och skogsarealen i landet. Torvbruket har en realis­tisk plan för hur utsläppen kan stoppas.

Coronakrisen har aktualiserat frågan om hur viktigt det är med beredskapslager och att vara självförsörjande på livsmedel. Vi ligger långt efter Finland som har en självförsörjningsgrad på 80 procent jämfört med Sveriges 50 procent. Detta i sin tur har ökat intresset för odling, särskilt grönsaker, och trädgårdshandeln har slagit försäljningsrekord.

Att odla är inte bara bra för magen, det är också bra för själen. Trädgårdssysslor kommer på andra plats som fritidsaktivitet utomhus, efter promenader, enligt SLU-rapporten Fritids­odlingens omfattning i Sverige av Lise-Lotte Björkman.

Hushållens inköp av frön, plan­tor och andra trädgårdsprodukter uppskattas till nästan 13 miljarder kronor. Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och daglig­varuhandeln. Den torvbaserade jorden är helt nödvändig för yrkesodlingen och skogsplan­teringen eftersom den är inhemsk, ren och lätt går att styra så att plantan får rätt pH-värde, näring och bra balans mellan luft och vatten till rötterna.

Det finns alltså många anledningar att gilla vår svenska torv som används till så mycket; odling, energi och djurhållning. Uppdatera dina kunskaper om vårt svenska torvbruk som är så kontrollerat att det automatiskt uppfyller kraven enligt det internationella certifieringsor­ganet RPP. Samtliga villkor är redan uppfyllda genom vår svenska lagstiftning. Det kan vara tryggt att känna till.

Pia Holmberg
Styrelseordförande, Branschföreningen Svensk Torv

Det här och mycket mer kan du läsa om i specialutgåvan av Tidningen Svensk Torv.
Ladda ner Tidningen Svensk Torv – specialutgåva 2020 som pdf >>

Här kan du ladda ner och läsa senaste  och tidigare nummer  >>

Tidningen Svensk Torv
Foto: Hasselfors Garden
Foto: Hasselfors Garden
Länkar