Ordlista för bioenergi

Nu har Svebio publicerat en ordlista för bioenergi. Det är en utmärkt förteckning över olika begrepp, termer och förkortningar som används i branschen. 
 

Länka gärna ordlistan där det passar så att intresserade personer kan nå den. Svebio tror att det bl.a. är viktigt att ungdomar, gymnasister och andra studerande kan hitta fram till enkla förklaringar och till deras hemsida för mer information om bioenergi. 

Klicka här för att komma till Svebios ordlista

Länkar