Energitorv kan rädda Sveriges beredskap

Energibranschen har en avgörande roll i coronakrisen. I takt med att skogsavverkningarna minskar på grund av corona riskeras det bli brist på trädmassa till kraft- och fjärrvärmeverken. Dessutom kan den minskade avfallsimporten på grund av coronarestriktioner  bidra till ett ökat behov av biobränslena träd och torv. Därmed får energitorv en alltmer viktig beredskapsroll som måste synliggöras. 
 

Torv är ett inhemskt närbränsle och kan lagras länge utan problem.

Energiföretagen har uppvaktat Energiminister Anders Ygeman för att informera om energibranschens roll i coronakrisen. Läs hela artikeln här >>

Länkar