Torvbruket viktigt i coronakrisen

Branschföreningen Svensk Torv  uppvaktar Näringsdepartementet och Riksdagen med anledning av Coronaviruset.

 I ett brev till Näringsdepartementet och Riksdagen uppmärksammar Branschföreningen Svensk Torv det allvarliga läget och instämmer med LRF:s inspel till regeringen om livsmedelssäkerheten i krisen med coronaviruset, det vill säga:

  • Klassificera företag i hela livsmedelskedjan som en prioriterad och samhällsviktig funktion i samhället.
  • Stora delar av lantbruket går in i en säsong där stora delar av arbetskraften är säsongsanställd, ofta utländsk arbetskraft. Svårigheter för denna personal att resa till Sverige riskerar att skapa omfattande produktionsminskningar och lägre svensk självförsörjningsgrad av dessa produkter. Möjliggör för personer som friställs i andra sektorer att arbeta i de gröna näringarna. I dessa frågor behövs fördjupas dialog med regeringen och relevanta myndigheter som Arbetsförmedlingen.-
  • Beredskap för att stödja lantbrukare och torvbönder som drabbas. Vid utbrott av Covid 19 bland ägare och personal på jord- och torvbruksföretag kan det bli svårt att hitta ersättningspersonal.
  • Svensk Torv framhåller också i sitt brev till Näringsdepartementet följande:
  • Det är viktigt att handelsträdgårdarna inte stängs nu utan kan fortsatt hålla öppet inför odlingssäsongen.
  • Regeringen bör prioritera frågan om Sverige har tillgång till inhemsk, hållbar torv för odlingssubstrat. Det är helt avgörande för vår livsmedelsförsörjning och skogsbrukets återplantering och måste säkerställas.

Branschföreningen Svensk Torv uppmanar också till kontakt med föreningen om det uppstår frågor som gäller problem med tillståndsprocesserna som under förra året diskuterades på ett möte den 4 december med Näringsdepartementets statssekreterare och sakkunniga samt med landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Foto: Katarina Magnusson
Foto: Katarina Magnusson

Här kan du läsa intervjun med landsbygdsminister Jennie Nilsson där hon uttalar sitt stöd för att problemen med tillståndsprocesserna måste tas på allvar.

Foto: Thomas Merlöv
Foto: Thomas Merlöv
Länkar