God tillgång till strötorv och stor efterfrågan

Sommaren 2018 var extremt varm och solig. Den torra och varma sommaren innebar en väldigt liten halmskörd. Men hur påverkades torvskörden och torvströförsäljningen?

Sommaren 2018 var extremt varm och solig. Enligt SMHI fick hela Sverige en varm och solig sommar. I större delen av Götaland och Svealand var det den varmaste sommaren som uppmätts. Det var även en av de tio soligaste somrarna som registrerats och förutom i delar av norra Norrland var den i allmänhet torr.

Den torra och varma sommaren innebar en väldigt liten halmskörd. Vi har frågat ett antal företag inom torvbranschen hur detta påverkat strötorvförsäljningen och torvskörden.

Under ett par veckor gick det inte att skörda då torkan innebar en stor brandrisk med att använda maskinerna ute på täkterna. Trots det är torvskörden god, det råder ingen brist och kvalitén är bra.

Försäljningen har ökat delvis till följd av sämre tillgång på halm och kutterspån, men även en ökad kunskap om torvens goda egenskaper kan vara en faktor. Den stora ökningen i försäljningen till följd av sommarens värme och torka förväntas dock först komma till våren när halmen är slut.

De företag vi har talat med levererar strötorv till djurhållning och samtliga kommer att fortsätta med strötorv i oförändrad eller ökad utsträckning och ser en stabil till ökande efterfrågan.

Foto: Neova
Foto: Neova

Länkar