Ny energitorv på önskelistan

Krönika i tidningen BIOENERGI nr 6 2018 
Neova och Branschföreningen Svensk Torv är båda medlemmar i EPE och organisationen är ett av våra främsta organ för att representera energitorvbranschen på EU-nivå. Målet är att vi ska åstadkomma en ansvarsfull användning av torv som en inhemsk och lokal energikälla inom EU. För detta krävs kunskap om vad fjärr- och kraftvärme är och hur torv används tillsammans med trädbränslen.

BIOENERGI nr 6 2018

För närvarande är de mest relevanta utmaningarna för industrin att påverka energitorvens roll i handeln med utsläppsrätter (EU ETS) för perioden 2021–2030. Andra viktiga frågor för EPE är en uppdatering av EUs riktlinjer för stora förbränningsanläggningar.

EPE arbetar också med frågor kring säkerhet för energiförsörjningen ”Security of supply” och här har Sverige en stor utmaning. Den gångna säsongen med en blöt höst vilken försvårade uttag av trä ur skogen i kombination med en relativt lång och kall vinter visade att energitorv behövs i bränslemixen för att skapa trygghet i den inhemska energiförsörjningen. Inför kommande vinter har fler insett hur viktig energitorv är som spetsbränsle och en inhemsk energiresurs som dessutom kan långtidslagras under flera år i tider av brist på biobränsle.

EPE består av medlemmar från, förutom Sverige, Finland, Irland, Estland Lettland och Litauen. Dessa länder har stora arealer dränerad torvmark och både skördar och använder torv som energikälla tillsammans med trädbränsle. Genom EPE samordnar länderna sina gemensamma ståndpunkter som berör hela den europeiska torvbranschen. Organisationen övervakar också europeisk och nationell lagstiftning och samarbetar med beslutsfattare för att främja en strategisk, ansvarsfull och sund ekonomisk politik för torvbranschen.

I Sverige arbetar vi just nu med att utarbeta ett kompenserande åtgärdspaket som energitorvkunden kan köpa om kunden anser att belastningen på miljön från ordinarie produkter är för stor. Genom att behandla mer dränerad torvmark än bara torvtäkten där torven har skördats kan nettoutsläppen av växthusgaser minska snabbare och dessutom bidra till en finansiering av negativa utsläpp. Vi arbetar för att skapa ett klassificeringssystem för denna ”nya” energitorv. I det arbetet för vi diskussioner med flera myndigheter och departement för att finna formerna för ett sådant system.

Inför 2019 hoppas jag att vi kommer lyckas med detta, som inte bara kommer torvbranschen till godo utan även hela Sveriges klimat eftersom Sveriges största utsläpp av växthusgaser kommer att minska betydligt. Och det är en julklapp som är värd att hamna på önskelistan. 

Text: Torbjörn Claesson, vd Neova och ordförande Branschföreningen Svensk Torv

Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 6 – 2018
Här finns den som e-tidning >>

Länkar