Inbjudan till Seminarium om Responsibly Produced Peat

Detta seminarium, som hålls i anslutning till Svensk Torvs årsmöte, är öppet för alla som är intresserade av att veta mer om vad certifieringen innebär. Det riktar sig till torvproducenter, miljökonsulter, täkthandläggare och tjänstemän vid myndigheter samt företrädare för miljöorganisationer.

Sedan några år tillbaka finns en internationell miljöcertifiering för växttorvtäkter och produkter framställda av torv från dessa täkter. Certifieringen har utvecklats i Nederländerna, då torv är en oumbärlig insatsvara för den omfattande trädgårdsnäringen. Samtidigt ställs stora krav på att torven som används i odlingssubstrat till växter framställts på ett försvarbart och ansvarsfullt sätt. Europeiska odlingssubstratproducenter och konsumenter efterfrågar i allt högre grad torv från täkter som har denna certifiering. Idag finns ett femtiotal certifierade täkter runtom i Europa, varav två i Sverige, den totala ytan som är certifierad är för närvarande ca 13.000 ha.

Innehåll

Programmet beskriver bakgrunden till certifieringen och innehåller en relativt detaljerad genomgång av principer, kriterier och indikatorer för certifieringen. Vi kommer att titta på den checklista (som för övrigt just blivit översatt till svenska) som de ansökande företagen ska använda för att dokumentera hur man på olika sätt uppfyller de fem olika kapitlen i certifieringen. Vi får veta mer om hur kontrollen går till genom inspektioner, kostnader för certifieringen och även om användning av certifikatsmärket på slutprodukter och hur spårbarheten fungerar.

Seminariet genomförs i huvudsak på engelska men översätts löpande till svenska i mån av behov.

Detta kommer att bli en mycket klargörande dag för alla som vill veta mer om vad miljöcertifieringen Responsibly Produced Peat innebär och hur den i större grad kan implementeras och göras känd även här i Sverige! 

Medverkande

Maureen Kuenen, Executive Officer, RPP
Hein Boon, från sekretariatet i Nederländerna.
Claes Bohlin, CymBio Consult (tidigare Hasselfors Garden AB) som representant för RPPs styrelse. Claes har representerat den europeiska torvindustrin från stiftelsens start 2013.

Tid och plats

Plats: Scandic Hotel Elmia, Elmiavägen 1, Jönköping
Tid: torsdagen den 6 mars, klockan 14.00 – 18.00

Pris

Kostnad för deltagande är 900:- kr.
För medlemmar i Svensk Torv ingår seminariet utan kostnad i årsmötesprogrammet.

Anmälan

Anmälan om deltagande sker till: info@svensktorv.se
Du som deltar i årsmötet behöver inte anmäla dig.
 
För mer information se: responsiblyproducedpeat.org/se/

Detta seminarium arrangeras i samarbete med TFC.

Länkar