Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

Dags att agera på Energimyndighetens rapport:

Nu finns det möjlighet att tycka till om torvens roll i det svenska energisystemet.
Det är viktigt för torvens framtid att vi i torvbranschen lämnar remissyttrande på denna rapport.

Remissvaren ska ha vara Miljö- och energidepartementet tillhanda senast den 5 april 2019.

Se bifogat brev från Regeringskansliet >>
Se bifogad rapport rapport >>
Här kan du läsa mer på Regeringskansliets webbplats >>
 
Branschföreningen Svenskt Torv kommer att utforma ett remissyttrande som du som är medlem kommer att få ta del av.

Länkar