Responsibly Produced Peat

Förra året fokuserade RPP – Responsibly Produced Peat, på att sprida kunskap om vad som faktiskt behöver göras för certifiering av torvproduktionen.

Läs mer om det och deras arbete framåt i RPPs nyhetsbrev.
Där kan du bland annat även läsa om den första RPP-certifieringen som ges till Kekkilä Oy i Finland och den intervju som Svensk Torv gjorde med Landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs mer om det i RPPs nyhetsbrev.

Länkar