Ny rapport visar betydelsen av skogsplantering i torvbaserad jord

380 miljoner skogsplantor som planteras i torvbaserad jord och återplanteringen har stor betydelse för kolinlagringen i Sverige. Den klimatfördelen tas upp i den senaste kvartalsrapporten Skog & Ekonomi från Danske Bank.

I rapporten konstateras att brukad skog ger den största klimatnyttan och den svenska skogen spelar en mycket viktig roll i klimatomställningen.
– I Sverige är vi lite unika med det återväxtkrav som vi haft i hundra år. Vi planterar faktiskt 380 miljoner skogsplantor varje år och en sådan målinriktad återföryngring är inte självklar i alla länder. Därför borde vi också exportera vårt skogsbruk – det skulle ge en fantastisk klimatnytta, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.
 
I rapporten redogör bankens skogsexperter för de senaste trenderna och marknadsutsikterna för skogsnäringen. Den svenska skogen lagrar mer kol och genererar mer klimatsmarta produkter än någonsin, samtidigt som nyckelfaktorer för naturvården utvecklas åt rätt håll.
 
Läs hela rapporten här.

Här kan du läsa en artikel ur tidningen Svensk Torv om skogsplantor som planteras i torvbaserad jord. 

Mikroplantor i växthus som ska omskolas. Foto: Södra
Mikroplantor i växthus som ska omskolas. Foto: Södra
Länkar