Nytt system för vädervarningar

Torvbruket är precis som jord- och skogsbruket väderberoende. För att förbättra vädervarningarna från SMHI införs i april 2021 ett förnyat system för vädervarningar.

Varningarna är regionalt anpassade och konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället.

För att förbättra vädervarningarna från SMHI införs i april 2021 ett förnyat system för vädervarningar

– En vädersituation leder nödvändigtvis inte till samma varningar över hela landet, eftersom både vädret och påverkan på samhället varierar, förklarar Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

SMHI och andra samhällsaktörer har utformat ett förnyat varningssystem och ramverket finns i ”Nationell vägledning för vädervarning – Samhällsaktörernas arbete” finns ramverket för arbetet med vädervarningar i det förnyade varningssystemet. Vägledningen beskriver roller och ansvar och ska stödja aktörernas anpassning till det förnyade systemet.

Läs mer här

Länkar