Torven är lika het som sommaren

Sommaren har kommit och med den hopp om god skörd, antingen det är torv, potatis eller tomater. Vi kan se tillbaka på en av de mest intensiva vårterminer på länge.

Styrelsen har fått arbeta med att möta många utmaningar, allt från sabotageaktioner till desinformation om torvbruket till politiskt påverkansarbete för att få en ökad förståelse för det svenska hållbara torvbrukets villkor och utsatthet. Vårt syfte är att politiska beslut och samhällsdebatten ska vara faktabaserad, uppdaterad och fri från fördomar.

Vi har anordnat många möten med ministrarnas statssekreterare och sakkunniga vid departementen, ledande riksdagspolitiker, chefer vid olika myndigheter, företrädare för andra organisationer och föreningar. Vi har även gått på många angelägna seminarier och breddat vårt kontaktnät och fått upp våra frågor på agendan.

Att tydliggöra torvens samhällsnytta – inte minst ur ett beredskapsperspektiv – och vårt betydande klimatarbete med att återskapa till nya våtmarker genom de obligatoriska efterbehandlingarna är två av våra tongivande budskap. Vi har utformat två faktablad som finns i detta nyhetsbrev och på hemsidan: Branschföreningens sida i Tidningen Viola nr 6-2023 och Faktabladet Torvbruket är tryggt, kontrollerat och utsläppen minimala. Hjälp oss att sprida dem via era hemsidor och dela, dela så mycket ni kan så korrekt fakta kommer upp i media, hos myndigheter och beslutsfattare och politiker.

Vi hoppas att du vill engagera dig i branschföreningens arbete och vill veta mer om vad vi gör och har gjort. Ett utmärkt tillfälle är att komma på Höstmötet som äger rum i Falkenberg den 24 till 25 oktober. En person från varje medlemsföretag får delta utan kostnad på hela konferensen, det är endast hotellkostnaden som deltagarna själva måste betala för. Så anmäl dig redan nu för att ha en ljuspunkt att se fram emot i höstmörkret.
Men än så länge är det ljuvlig sommar och semestertider.

Läs hela vårt nyhetsbrev här.

Jag önskar alla en riktigt skön sommar med god väderlek och skörd.
Pia Holmberg
Ordförande, Branschföreningen Svensk Torv

Pia Holmgren
Länkar