INTEGRITET

Vår integritetspolicy

​I vår integritetspolicy nedan kan du läsa om vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 
 
1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du fyller i vårt kontaktformulär på vår hemsida. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress samt ditt ärende.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice
  • Kontakta dig via e-post


3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbplatserna svensktorv.se och torvforsk.se.
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

5. Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.
 
6. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

7. Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella. 

Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.

Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.
 
Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter. Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av oss har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Kontakt
Branschföreningen Svensk Torv och Stiftelsen Svensk Torvforskning
E-mail: info@svensktorv.se

Branschföreningen Svensk Torv är en samarbetsorganisation för torvproducenter av torv till odling, energi och djurhållning samt användare av torv för energiändamål (främst kraftvärmeverk) och odling samt gödsel, biokol och filter för sanering.
Läs mer >>