DOKUMENT

Här hittar du nedladdningsbart material så som bildspel, foldrar och faktablad om torv.

Torvbruk i Sverige

Här kan du ladda ner en kort information om torvbruk i Sverige.
(rev 2021-04-27)
Ladda informationen om torvbruk i Sverige (pdf) >>

Fakta om energitorv

Här kan du ladda ner tre olika presentationer som handlar om Energitorv (pdf).

Hållbart torvbruk i Sverige, Finland och Estland - En jämförelse

Vapo Oy är en internationell koncern som ägs av den finska staten (50,1%) och Suomen Energiavarat Oy (49,9%). Neova, Skandinaviens största torvproducent och medlem i Svensk Torv ingår i kocernen.

Vapo Oy har nyligen sammanställt en redovisning av det hållbara torvbruket i Sverige, Finland och Estland. Jämförelsen visar att det svenska torvbruket gör ett betydande klimatarbete i form av efterbehandlingarna som gör att växgasutsläppen upphör och i stället blir kolsänkor och negativa utsläpp. Dessutom kan råvaran torv tillvaratas för att säkerställa Sveriges livsmedelsförsörjning och skogsplantering.
Rapporten finns både på svenska och engelska. Den får spridas med angivande av källan Vapo Oy.

Ladda ner rapporten här på svenska >>
Ladda ner rapporten här på engelska >>

Faktablad från FOR ”Torv i våra trädgårdar”

FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation, har sammanställt ett faktablad om  odlingstorv som berättar om hur torv skördas och används som en huvudingrediens i jordsäckarna. Svensk torv är unik i Europa genom att den skördas extremt kontrollerat med obligatorisk efterbehandling.

Foldern ” Torv i våra trädgårdar” är framtaget i projektet, Grönare Trädgård,
som finansieras av Naturvårdsverket.

Här kan du ladda ner foldern >>

Efterbehandling av torvtäkter

- gynnar klimatet och den biologiska mångfalden och skapar nya viltvatten i våra landskap

Det krävs alltid efterbehandling på avslutade torvtäkter i Sverige. Det ser vi inom torvbruket som positivt, det gynnar både markägarnas fastigheter och miljön och skapar stora möjligheter för en rik flora och fauna i landskapen.

Ladda ner ett särtryck från Tidningen Svensk Torv nr 3 2019 som beskriver efterbehandling av torvtäkter (pdf) >>

Så skördas torv

- för odling, energi, djurhållning och mycket mer

Torv kan användas till mycket. Idag används torven främst till odling, energi och djurhållning men den kan också användas som filter för sanering, som fibrer i textilier och som byggmaterial.
Torven skördas på olika sätt beroende på mossen den skördas från och vad den ska användas till. Här får du veta lite mer om de olika produktionsmetoderna för torv; fräs- och harvtorv, blocktorv, grävtorv samt stycketorv.

Ladda ner ett särtryck från Tidningen Svensk Torv nr 2 2019 som beskriver de olika metoderna för torvskörd (pdf) >>

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Uppvärmningsbranschen

Detta är färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor som överlämnades  till regeringen våren 2019.  pFärdplanerna kickades även till övriga partiledare. 
Vid överlämningen representeras värmesektorn av Fastighetsägarna och Vattenfall Värme. 86 företag, organisationer och kommuner har ställt sig bakom färdplanen för uppvärmningssektorn.
Här kan du läsa mer på Fossilfritt Sveriges hemsida >>
Här kan du ladda ner Färdplan för fossilfri konkurrenskraft  >>
Här kan du läsa mer om färdplaner på varmemarknad.se >>

Frågor och svar om torv och odling

Vår bransch förser förväntansfulla fritidsodlare med jordsäckar genom många kanaler; trädgårdshandeln, bygghandeln och dagligvaruhandeln. Men med ett stort odlingsintresse kommer även ett stort miljöengagemang.

På sociala media, chatforum och i trädgårdstidningar förekommer det ibland farhågor om jorden som säljs på säck, om torvens ursprung och påverkan. Vi har samlat ihop några av dessa farhågor och ger här svar.

Ladda ner bladet med frågor och svar (pdf) >>

Ryttarens Torvströfabrik

Ryttarens Torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och en smalspårig torvbana med lok och vagnar.

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik bildades våren 1999.

Ladda ner foldern om Ryttarens Torvströfabrik >>

Här kan du läsa mer om föreningen >>

TFC 100 år

Torvströfabrikernas Centralförening, TFC, firade hundra år hösten 2016. I samband med detta tog de fram en jubileumsskrift där de samlade föreningens historia och presenterade de företag som idag ingår i föreningen i en jubileumsbok.

Föreningens medlemmars gemensamma intresse ligger i att utveckla och förädla råvaran torv samt att genom resor och studier utveckla oss själva och skapa en kunskapsbank för att kunna informera andra om torvprodukter. 

Ladda ner TFCs jubileumskrift (pdf) >>

Neovas broschyr om klimatsmart torv

För att sprida kunskapen om torv från dikad torvmark, och det klimatpositiva i att använda torven från dikad torvmark, har Neova tagit fram broschyren “Klimatsmart torv”. Broschyren bygger på de senaste forskningsresultaten som pekar på att torv från dikade torvmarker bör skördas. 

Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på svenska >>
Ladda ner broschyren Klimatsmart torv på engelska >>