SvenskTorv

RPP

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion.

RPP - Responsibly produced peat

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla källor.

Läs mer på: www.responsiblyproducedpeat.org

Här kan du ladda ner information på svenska.

Nyhetsbrev från RPP

Newsletter Responsibly Produced Peat oktober 2023
Detta nyhetsbrev handlar om revidering av RPP-certifieringen.

Äldre nyhetsbrev:
RPP Newsletter 2 – 2022
RPP Newsletter 1 -2022
RPP Newsletter 2 – 2021

I en artikel i tidningen Viola har vi skrivit om torven som den mest avgörande komponenten för odlingssubstrat enligt två Europeiska odlingsorganisationer –  RPP, Responsibly Produced Peat och GME, Growing Media Europe.

Här kan du ladda ner artikeln på Svenska
Här kan du ladda ner artikeln på Engelska