RPP

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion.

RPP - Responsibly produced peat

Stiftelsen Responsibly Produced Peat (RPP) har utvecklat ett certifieringsprogram med villkor och kriterier för ansvarsfull torvmarkshantering under och efter torvproduktion. Målet med RPP-certifieringen är att säkra att torv som används som råvara i odlingssubstrat kan garanteras komma från ansvarsfulla källor.

Certifieringen siktar på att uppnå följande fördelar:

  • Styra torvproduktion till marker som redan är starkt påverkade och lämna dem i ett skick som innebär större biologisk mångfald
  • Garantera att efterbehandlingen blir genomförd på ett positivt och ansvarsfullt sätt
  • Säkerställa att den utomordentligt viktiga råvaran torv till odlingssubstrat kan produceras långsiktigt på ett ansvarsfullt sätt.


Certifieringsprogrammet har som målsättning att minimera de negativa effekterna av samtidigt som dess positiva effekter maximeras. Negativt: torvproduktion kan ha negativ påverkan på miljövärden; Positivt: Efterbehandlingen kan gynna den biologiska mångfalden.
Läs mer på: responsiblyproducedpeat.org/se/

Nuläget i RPP

  • Hittills har 34 olika täkter certifierats, totalt 10.500 hektar.
  • Ytterligare sju täkter är på gång att certifieras, totalt 1.150 hektar.
  • Reglerna för certifieringsmärkets användning på slutprodukt har trätt i kraft, de första produkterna på väg ut.
  • Nya certifieringsregler gäller till 2020.
  • Finansieringen av stiftelsen behöver förstärkas.
  • Efterfrågan finns, t.ex har nederländska VPN deklarerat att 50 procent av all torv ska vara certifierad 2020.

Nyhetsbrev från RPP

Här finns länkar till nyhetsbrev från RPP.