Uppdatering av RPP-certifieringssystemet

När det sker betydande förändringar med RPP-certifieringen ska de inkluderas i en ny version av RPP-systemet.

Det är alltid minst två år mellan två på varandra följande versioner av RPP-principerna och kriterierna. Under den tiden kan nya upplevelser leda till justeringar i nästa version.
Kriterierna blir inte automatiskt allt strängare, det finns vissa praktiska skäl att ge ut en uppdaterad version av RPP-systemet.

 • Bättre definition av vissa kriterier för att undvika feltolkningar eller för att ge mer vägledning (inklusive införande av verktyg för att hjälpa företag att genomföra RPP-kraven).
 • Anpassningar till en föränderlig politisk miljö (t.ex. inom områdena klimat, restaurering och LULUCF).
 • Frågor som inte behandlas i den faktiska versionen av systemet kan bli relevanta i framtida versioner.

Tidsplan och åtgärder

 • Fram till maj 2024
  Input intressenter: Kommentarer och anmärkningar på den faktiska versionen (3.0) och förslag på förbättringar som kan implementeras i den nya versionen.
 • April/maj 2024
  Utveckling av RPP-rådet/styrelsen på grundval av erfarenheter och synpunkter från berörda parter
 • Maj/juni 2024
  Utkastet kommer att kommenteras av berörda parter
 • Oktober/november 2024
  Lansering av slutlig version, i kraft januari 2025

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta RPP:s sekretariat.

Läs senaste nyhetsbrevet från RPP här.

Förslag till svar och ställningstagande från Growing Media Europé

Growing Media Europé (GME) har publicerat ett gemensamt ställningstagande till RPPs (Responsibly Produced Peat) uppdatering av certifieringssystemet kommer till version 4.0. Medlemmar i Svensk Torv kan kopiera fritt ur GME:s dokument och svar.

Här är GME:s synpunkter på version 4.0 :
”Både Responsibly Produced Peat och Growing Media Europe intar ståndpunkten att växttorv alltid kan och bör produceras på ett ansvarsfullt sätt, enligt principerna och kriterierna i ”Responsibly Produced Peat (RPP) – certifieringssystem eller motsvarande system.”

Utöver detta finns det gemensamma åtgärdspunkter som beskrivs i dokumentet, som GME och RPP avser att vidta åtgärder enligt. Vid frågor kan man kontakta Geoffrey Bennet på Growing Media på: geoffrey.bennett@growing-media.eu

Ladda ner det gemensamma dokumentet här.