Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering

Torv har en nyckelroll för energieffektivisering. Med bara 5–10 procent torv i biomassamixen kan alla biobränslen, såsom som grot, stubbar och bark, oavsett kvalitet användas. Dessutom ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras när behovet finns. Torv är en inhemsk råvara och ett av de mest energieffektiva biobränslena och måste finnas med i det svenska energisystemet.