Allt fler bärodlare väljer torv

Odling i torvbaserade substrat har de senaste åren ökat kraftigt. I Sverige har vi idag hundratals hektar bärodling i tunnlar och efterhand som odlarna tröttnar på att flytta dem vartannat eller vart tredje år har många valt att permanenta odlingen som oftast sker i torvbaserade substrat. Man har byggt rännsystem i praktisk plockhöjd eller gjort […]

Allt fler bärodlare väljer torv Läs mer »