Nytt statligt verktyg för att bevaka klimatmålen

Panorama är ett nytt digitalt verktyg som Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten står bakom. Det ger en överblick och nulägesbild över växthusgasutsläpp, lösningar och vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen.I verktyget finns också en möjlighet för externa aktörer att komma med förslag på styrmedel och visa deras egna ambitiösa åtaganden. En […]

Nytt statligt verktyg för att bevaka klimatmålen Läs mer »