SvenskTorv

ÄLDRE RAPPORTER

Här hittar du en lista över tidigare rapporter om torv framtagna genom eller i samarbete med Stiftelsen Svensk Torvforskning.

Flera av dessa kan du beställa via kansliet, mejla till: info@svensktorv.se

Rapporterna är listade i nummerordning med den äldsta överst.

1. Hansen, Rolf (1984);
Driftsuppföljning och produktionsstudier vid torvproduktion 1983

2. Sandberg, S-O., Stridsberg, S. (1984);
Materialhantering vid torveldade anläggningar sammanfattning av driftserfarenheter  

3. Hansen, Rolf (1985);
Driftsuppföljning och produktionsstudier vid torvproduktion 1984  

4. Persson, J-Å., Burvall, J. (1985);
Snabbmetoder för torr/fukthaltsbestämning i torv

5. Sandström, T., Persson, J-A. (1985);
Metoder för bestämning av substans- och energiförlust vid lagring av torvbränsle  

6. Brunes, Laila (1985);
Konkurrensförmåga hos starrtorv som substrat för växtodling i relation till alternativa odlingssubtrat

7. Sandström, T., Burvall, J. (1985);
Mekanisk hållfasthet hos stycketorv

8. Anttila, Rolf (1986);
Ältningens betydelse för stycketorvkvaliteten

9. Anttila, R., Sauli, J. (1986);
Produktionsstudier av sugvagnsenheter

10. Sandström, T., Ericsson, E. (1986);
Undersökning av olika utläggningstäthet för stycketorv samt betydelsen av vändning och täktunderlagets beskaffenhet för stycketorvproduktion

11. Sandström, Tomas (1986);
Utvärdering av borr och sondprovtagare för provtagning i torvbränsle

12. Sauli, J., Johnsson, E. (1987);
Kombinationssystem frästorv-stycketorv

13. Sandström, T., Burvall, J., Wigge, B. (1987);
Bestämning av bulkdensitet i fräs- och stycketorv

14. Ericsson, E., Westmark, N-E., Anttila, R., Dryler, K. (1987);
Driftsuppföljning och produktionsstudier av stycketorvaggregat 1986 – HUDDING HPM -100 och Suokone PK1 – Wankel

15. Teljing, Å., Ericsson, E. (1987);
Driftsuppföljning och maskinstudie av stackläggare

16. Sevelev, N. V., et.al (1987);
Proceedings from the first joint Swedish-Russian symposium on peat dewatering and peat processing for energy fuel production

17. Anttila, Rolf (1987);
Teknik för minskning av material- och substansförluster vid stackning och lagring av torv

18. Sandström, Tomas (1988);
En studie av radioaktivt nedsmittat torvbränsle vid Sandvikens Energiverk

19. Jonsson, E., Teljing, Å., Anttila, R., Dryler, K. (1988);
Kombinationssystem frästorv-stycketorv, etapp2  

20. Dryler, K., Frilander, P., Hiittylä, H., Leinonen, A. (1988);
Studier av tjäldjup och tjälvaraktighet på torvtäkter i Sverige och Finland

21. Persson, J., Ericsson, B.(1988);
Stortorv  

22. Burvall, J., Dryler, K. (1988);
Driftsuppföljning och produktionsstudier av torvmaskiner 1987-1988  

23. Lennelöv, T., Dyler, K. (1989);
Utveckling av sugvagn för kombination med HAKU/stycketorvsproduktion

24. Dryler, K., Ek, K-E., Nygren, P. (1989);
Studier av olika arbetsmoment i styckeupptagare samt deras betydelse för effektivitet och bearbetning av torven

25. Gustavsson, Kjell (1989);
Kalluftstorkning av stycketorv

26. Junghagen, Sven., Burvall, Jan., Herath, Banda (1989);
Empirisk modellering av stycketorvproduktion – en metodstudie  

27. Burvall, Jan., Junghagen,S., Dryler, Kent (1989);
Driftsuppföljning och produktionsstudier av torvmaskiner

28. Ericsson, B., Westmark, N-E. (1989);
Stortorv, slutrapport etapp 2-4

29. Olsson, Rolf (1990);
Torvbiostimulatorer – Etapp 1 Litteraturstudier samt inledande odlingsförsök med tillförsel av torvbiostimulatorer till spannmåls- och potatisutsäde  

30. Ericsson, L-O., Lundqvist, H., Hanell, L. (1990);
Torvbiostimulatorer – Etapp 2. Betydelsen av inblandningen av torvbiosstimularorer i fiskfoder; Effekter på tillväxt och överlevnad hos ung röding under sommarperioden  

31. Burvall, J., Jonsson, J. (1990);
Lagring av smultorv

32. Bohlin, E., Jonsson, C., Linder, H. (1990);
Torvinventering med hjälp av NIR (Nära infraröd spektroskopi) Inventering av Kallkällmyran  

33. Gustavsson, K. (1990);
Kalluftstorkning av stycketorv

34. Jonsson, Anders (1990);
Snabbmetoder för torr/fukthaltsbestämning i torv. Etapp 4

35. Dryler, Kent (1990);
Alternativa material och metoder till plastfolietäckning av torvstackar

36. Dryler, Kent., Lennelöv T. (1990);
Kombinationsproduktion Haku-sugvagn

37. Leinonen, A., Kallio, M. (1990);
Development of milling

38. Junghagen, Sven., Dryler, Kent (1990);
Systemstudier av stycketorvproduktion

39. Dryler, Kent., Persson, Jan., Hedblom, Sune (1990);
Maskinkomponenter till ytupptagare

40. Dryler, Kent., Lundvall, Weine (1990);
Självlastarvagn för stycketorv

41. Junghagen, Sven., Ahonen, M., Paappanen, T., Leinonen, Arvo (1991);
Torvproduktionsteknik – kunskapnivå och insatsbehov

42. Varila, Timo., Johansson, J-Å., Jansson, Sven H. (1991);
Utformning och dimensionering av sedimentationsdammar >>

43. Nilsson, Bertil., BN-konsult (1998);
Ältningsenhet till stycketorvupptagare

44. Burvall, Jan., Öhman, Marcus, (2000);
Undersökning av bäddagglomereringstillväxt vid sameldning av torv och trädbränsle.

45. Magnusson, Tord., Hånell, Björn(2002);
Växtnäringsförhållandena i försök med beskogning på avslutade torvtäkter.

46. Lundin, Lars., Lode, Elve (2002);
Möjligheter för restaurering av torvmark efter torvtäkt.

47. Franzén, Lars (2002);
Tillväxtdynamik hos några myrar i södra Sverige – samt några noteringar om torvmarker som arkiv över atmosfärshändelser under holocen.

48. Persson, Erika (2003);
Botanisk inventering av Toftmossen – en nyligen avslutad torvtäkt

49. Fredriksson, Markus (2003);
Botanisk inventering av Träskmyran, Västerbotten – en nyligen avslutad torvtäkt

50. Ericson, Sonia., Wallentinus, Hans-Georg (2004);
Torven och den biologiska mångfalden >>