Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning

Branschföreningen Svensk Torv motsätter sig inte återvätning där så är möjligt och lämpligt, men anser att råvaran torv först bör tillvaratas för att ge ett bättre efterbehandlingsresultat men också för att råvaran inte ska förslösas utan komma samhället till nytta. Torvbruket och Branschföreningen är måna om ett fortsatt svenskt torvbruk och förespråkar istället att torven […]

Förtydligande: ta tillvara torven före återvätning Läs mer »