Samförbränning bör ingå i energieffektiviseringen

Energieffektivisering är en faktor som blivit allt viktigare i
beräkningar av energisystemet. Att den energi vi använder både är fossilfri och resurseffektiv är en förutsättning för den gröna omställningen.

Samförbränning bör ingå i energieffektiviseringen Läs mer »