inhemsk råvara

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering

Torv har en nyckelroll för energieffektivisering. Med bara 5–10 procent torv i biomassamixen kan alla biobränslen, såsom som grot, stubbar och bark, oavsett kvalitet användas. Dessutom ökar energiutbytet av andra bränslen vilket gör att en högre andel el kan produceras när behovet finns. Torv är en inhemsk råvara och ett av de mest energieffektiva biobränslena och måste finnas med i det svenska energisystemet.

Samförbränning måste ingå som en faktor i beräkning av energieffektivisering Läs mer »

Moderaterna ställer fråga till försvarsministern om energitorv

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Peter Hultqvist om energitorven efter Svensk Torvs upprop om den allvarliga situationen för Sveriges beredskap. ”Är ministern beredd att vidta åtgärder för att analysera vilka konsekvenser det kan få för svensk beredskap om skörden av energitorv upphör?” frågar Betty Malmberg efter att ha redogjort

Moderaterna ställer fråga till försvarsministern om energitorv Läs mer »