Moderaterna ställer fråga till försvarsministern om energitorv

Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot, har ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Peter Hultqvist om energitorven efter Svensk Torvs upprop om den allvarliga situationen för Sveriges beredskap. ”Är ministern beredd att vidta åtgärder för att analysera vilka konsekvenser det kan få för svensk beredskap om skörden av energitorv upphör?” frågar Betty Malmberg efter att ha redogjort för dagens mycket allvarliga situation som hotar att utradera Sveriges inhemska, närproducerade och hållbart skördade bioenergibränsle vilket ökar landets importberoende av både fossilt svavel och biomassa från exempelvis Brasilien.

Läs ministerfrågan>>
Läs även denna nyhet i samma ämne>> 

Länkar