Att tänka rätt kan vara störst

Vi lever i en tid då medierna blivit en megafon till klimat- och miljörörelsen som i sin tur fått rollen som makthavare med expertens auktoritet. Det konstateras i en rapport från Näringslivets Medieinstitut som vi berättar om i detta nummer på sidan 6. Jag kan inte låta bli att tänka på devisen över ingången till […]

Att tänka rätt kan vara störst Läs mer »