Energitorven måste snabbutredas innan en lokal och klimateffektiv råvara försvinner

Energitorven har minskat med 90 procent och kommer snart raderas ut från energisystemet. Våra energibolag larmar om att situationen är oerhört akut. Beslut fattas om att helt avveckla energitorv. Även värden för miljardbelopp kommer att förstöras när energibolagens egna torvtäkter, som finns lokalt, våtläggs utan att torven första tas tillvara. Täkterna har många års tillstånd […]

Energitorven måste snabbutredas innan en lokal och klimateffektiv råvara försvinner Läs mer »