Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU

550 forskare skriver under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma EU på den väl dokumenterade forskningen som talar för ett hållbart nyttjande av skogen som resurs. Bland annat skriver forskarna att ett hållbart skogsbruk som håller virkesförrådet konstant, använder tillväxten till träprodukter och energi – är klimatsmart. De …

Forskare uttalar sig om om vikten av ett hållbart skogsbruk i EU Läs mer »