livsmedelsförsörjning

Riksdagsledamöter besökte yrkesodlare

Igår anordnade vi tillsammans med tre yrkesodlare på Ekerö in till ett studiebesök för riksdagsledamöter och politiskt sakkunniga. Syftet är att synliggöra torvens unika roll för svensk och europeisk matproduktionen och visa på riskerna med en begränsning av dess användning vilket kommer äventyra både Sveriges och EU:s livsmedelsförsörjning och dessutom orsaka betydande problem för odlare, […]

Riksdagsledamöter besökte yrkesodlare Läs mer »

Möte med Jytte Guteland (S), Miljö- och jordbruktsutskottet

Igår träffade vi Jytte Guteland (S) Miljö- och jordbruksutskottet. Vi fick möjlighet att lyfta vikten av att torvsituationen för det svenska torvbruket utreds och ses ur ett brett perspektiv, inte minst med tanke på hur Sverige ska klara sin livsmedelsförsörjning. Vi berättade bland annat att, inför beslutsfrågor, behöver politiker sätta sig in i hur lite

Möte med Jytte Guteland (S), Miljö- och jordbruktsutskottet Läs mer »

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid

Idag är vi på ett seminarium om livsmedelssystemet arrangerat av Matlust som finansieras av EUs regionala utvecklingsfond och Södertälje kommun och Science Park samt KTH. Konferensen är en del av Science Week 2023 (scienceweek.se) som bjuder på kostnadsfria seminarier och workshops på tema hållbar utveckling, hållbar produktion och hållbar stadsutveckling. Under dagen tas bland annat

Rusta livsmedelssystemet – hållbara matsystem i en osäker tid Läs mer »