Röde 3

Detta är förmodligen Sveriges äldsta bevarade torvlok. Loket är i originalskick både exteriört och mekaniskt bortsett från drivmotorn som har fått bytas några gånger. I år kunde vi på Ryttarens torvströfabrik, tack vare ekonomiskt stöd från TFC (Torvfabrikernas centralförening), sätta igång loket igen. Vi har bytt motor, kompletterat drivkedjor och lagat reglage och elsystem. Röde …

Röde 3 Läs mer »